Hva er fri energi?

Fri energi er at du kan kjøre bilen din i all evighet uten å fylle på bensin, det vil si, at du har en utømmelig kilde for energi. 

 

Men er ikke en utømmelig kilde for energi umulig? 

 

Jo. En utømmelig kilde for energi er umulig; derfor sier vitenskapen at fri energi er umulig. Forestill deg en kaffekopp med varm kaffe som sitter på ett bord. Termodynamikkens andre lov sier at varmen i kaffen avtar over tid. Kaffekoppen kan sitte på bordet i all evighet, men kaffekoppen kommer aldri til å bli varm igjen. Så vi ser at energien alltid dør, den blir aldri levende igjen. Med andre ord, tiden går bare en vei, den reverseres ikke og dermed ser vi at en utømmelig kilde for energi er umulig—for ikke å snakke om at begrep som infinity (uendelighet) som en slik kilde må ha, er bare tull i ett fysisk univers. «Infinity» fører til paradokser som infinite regress. 

 

Men hvordan er fri energi mulig da? 

 

Løsningen er klar: Vi trenger en mekanisme som har egenskapene til infinity men som ikke er infinity, det vil si, istedenfor å ha en kilde med ett uendelig antall med levende energi som gradvis dør, trenger vi ett endelig antall levende energi som gradvis dør men som kan vekkes til live igjen. Slik blir finity (endelighet) til infinity. Slik kan naturen gå i all evighet og samtidig være endelig.

 

Forestill deg kaffekoppen igjen. Termodynamikkens andre lov sier at varmen i kaffen avtar over tid. Kaffekoppen kan sitte på bordet i all evighet, men kaffekoppen kommer aldri til å bli varm igjen. Så vi ser at energien alltid dør, den blir aldri levende igjen. Løsningen: Vi vekker energien til live igjen. 

 

Men hvordan? 

 

Her er ideen min: Det finnes en løsning som ikke fysikerne våre har tenkt på: det finnes 1, og bare 1, mulighet til å få varmen (atomene) tilbake til/inn i kaffekoppen igjen: Vi krymper hele rommet som kaffekoppen står i. Slik må varmen tilbake i kaffekoppen. Vi har skapt fri energi! Hvis vi setter denne mekanismen inn i bilen din, så kan vi kjøre den i all evighet da mekanismen suger til seg død energi fra omgivelsene og transformerer den til energi som vi kan bruke. Einstein sier at romtiden kan bøyes. Hva da hvis vi har en form i naturen som bøyer romtiden for oss? En slik form finnes: torusen. Magnetfeltet rundt jorda er en torus, så løsningen på fri energi finnes i magneten—magneten som = null energi = intet. 

 

Men transformasjonen av den døde energien krever energi og derfor er ikke fri energi mulig. 

 

Jo: Newtons første lov sier at hvis en ting spinner i verdensrommet og ingenting rører ved den, så vil den tingen fortsette å spinne i all evighet uten at vi trenger å tilføye energi på den tingen for å få den til å spinne. Slik kan transformasjonen fra død til levende foregå uten at vi trenger energi. Alt vi trenger, er en form i naturen som ikke er i kontakt med ting i verdensrommet. Og den formen er selveste formen på verdensrommet, som jeg sier er en torus. Hvis den formen er et timeglass og ting i naturen er sanden i det timeglasset, så kan timeglasset snurre rundt uten at sanden påvirker timeglassets evne til å snurre rundt. Men hva får timeglasset til å snurre rundt? Det som får timeglasset til å snurre rundt er det faktum at naturen ikke har noe skjelett som kan hindre bevegelse og derfor vil bevegelse alltid være der. Naturen er ett system og ikke en struktur (se Buckminster Fuller). Det systemet er kuboktaederet som er formen til torusen. Men at bevegelse alltid har eksistert er ikke ett paradoks da bevegelse er, i sin sanne natur, ikke bevegelse: Forestill deg hvordan lyset ser på verdensrommet. Lyset går så fort at, fra lysets perspektiv, står ting helt stille. Men hvis lyset er konstant, vil ting stå helt stille for lyset i all evighet; men, hvis det har gjort det, har ikke ting rukket å fryse; så, hvis vi pusher logikken vår her, ser vi at fra lysets perspektiv, finnes det ingenting, eller, ikke bevegelse. Vi kom fra nothingness (intet). Og alle ting i verdensrommet = intet. Dette sier også Lawrence Krauss (se A Universe from Nothing). Så summen av kreftene som virker på selveste formen på verdensrommet/timeglasset/intet/torusen er lik null. Derfor vil transformasjonen av den døde energien kreve null energi og vi har: fri energi. 

 

Men intet = universet, så hvordan kan transformasjonen ikke kreve energi? 

 

Forestill deg en rekke med Russian dolls, alle inni den største dukken utgjør summen av den største dukken, så summen av kreftene som virker på selveste formen på verdensrommet/timeglasset/intet/torusen/den største dukken er lik null. Den dukken ordner/vekker til live energi for oss i all evighet (eller så lenge universet består). Og torsen/intet deler seg opp og vokser da kuboktaederet folder/kollapser akkurat som våre Russian dolls. Så våre Russian dolls er mer enn ett poetisk bilde på virkeligheten. 

 

Intet spinner for alltid = constant matter creation (mini-big bangs). 

 

1. Et legeme forblir i ro eller fortsetter i en rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen kraft virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null. (wiki) 

 

—I min torus-hypotese så er gravitasjonen spinnet på intet/kuboktaederet. 

—I min torus-hypotese så faller intet/universet for alltid og har alltid falt; når det faller så spinner torusen, når torusen spinner så puster den, når den puster så drar den inn død energi fra verdensrommet som den presser sammen igjen etter at termodynamikkens andre lov har ødelagt det—og dette er fri energi.

 

fri energi = kuboktaederet = Jesus og hans 12 disipler, se bildet.